آموزش خرید اینترنتی

آموزش خرید آنلاین فیلتر شکن

پرداخت اینترنتی چیست؟ هنگامی که یک شخص بدون حظور فزیکی در محل خرید و فقط به وسیله اینترنت یک محصول و یا خدمانی را خرید می کند و با بهره گیری از کارت ها اعتباری بانکی مبلغ آن محصول را پرداخت می کند به این فرآیند خرید اینترنتی گفته می شود. فرآیند پرداخت اینترنتی برای…

Read More